Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Motivace ve vyučování chemii (KCH / PMVCE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KCH / PMVCE - Motivace ve vyučování chemii, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Motivace a motiv, přehled základních motivůInterpretace motivace a její strukturální součástiOsobnost učitele jako motivační faktor, metodika zpracování učivaMotivace využitím historických poznatků, příp.futurolog. představVýznamné objevy jako motivační prvek, zajímavosti a rekordyPřírodovědná paradoxaElementarizace pojmů a srozumitelnost jazykaProblém jako motivační faktorAplikovatelnost poznatků jako předpoklad aktivityMotivující učební úlohyHra jako prostředek motivace (kviz, křížovky, besídky, hry)Motivace experimentemOstatní formy motivací"

Získané způsobilosti

Většina dostupné literatury o motivaci řeší tuto problematiku v obecné rovině. Pro učitele je však významné poznávání konkrétních postupů motivace žáků v jednotlivých vyučovacích hodinách, které jsou předpokladem vyšších úrovní motivace např. k předmětu samému, případně vzdělávání obecně. Seminární forma předmětu vytváří podmínky pro získání potřebných vědomostí, ale i zvládnutí základních dovedností k úspěšné aktivizaci žáků.

Požadavky

Podmínky udělení zápočtu a počet zápočtových termínů bude vždy stanoveno vyučujícím během úvodního cvičení.

Garant

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.