Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Molecular and Cellular Biology (KCH / PZMBE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KCH / PZMBE - Molecular and Cellular Biology, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Osnova přednášek:1.Zařazení biologie v systému věd, definice života2.Buňka jako systém, buněčná teorie, chemické složení buněk.3.-4.Proteiny, Nukleové kyseliny, Sacharidy, lipidy - chemická stavba a biologické funkce.5.Membránový princip organizace buňky, buněčné kompartmenty. Plazmatická membrána, Endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát.6.Buněčná paměť, genetická informace gen, buněčný genom.7.Reprodukce buněk, buněčný cyklus a jeho regulace.8.Metabolisnus a energetika buňky, stavba a funkce mitochondrií.9.Cytoskeletální princip organizace buňky10.Regulační a kontrolní děje v buňce.11.Interakce buněk a okolí, vliv vnějších faktorů na buňky.12.Transport látek přes plazmatickou membránu.13.Vznik a vývoj života na Zemi.

Získané způsobilosti

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy nauky o buňce. Nejprve budou seznámeni s chemickým složením buněk s důrazem na sacharidy, lipidy, proteiny a nukleové kyseliny. Postupně budou seznámeni se strukturou a funkcí základních stavebních principů buněk:biomembrány, cytoskelet, genetická informace. Membránové struktury v buňce - endoplazmatické retikulum, Golgiho komplex, lyzosomy, jádro, mitochondrie, plastidy. Metabolická činnost buněk: syntéza proteinů, lipidů a polysacharidů, nukleových kyselin v buňce. Transport látek přes biologické membrány. Buněčný cyklus, buněčná smrt. Pohyb buněk - lokomoce. Principy genomiky a proteomiky.

Literatura

Alberts et al. Molecular Biology of the Cell. New York, 2002. ISBN 0-8153-4072-9.Alberts a kol. Základy buněčné biologie. Ústí nad Labem, 1998. ISBN 80-902906-0-4.

Požadavky

Požadavky na zkoušku:Písemná část: splnění testu (tj. více než 70% správných odpovědí)Ústní část: student si vylosuje a odpovídá na tři otázky ze tří okruhů otázek

Garant

doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.