Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Možnost získat ECDL (KFY / PXX93)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFY / PXX93 - Možnost získat ECDL, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1 h: Základní pojmy informačních a komunikačních technologií:Základy IT ? přínos práce na PC a jeho využití v praxi ? příklady; informační technologie a společnost ? člověk versus počítač; bezpečnost dat, ochrana autorských práv, protipirátské aktivity; hardware, software, operační systémy a druhy aplikací; komunikace, elektronická pošta, organizace pomocí IT.2 h: Práce s počítačem a správa souborů: používání počítače a správa souborů; tvorba adresářové struktury a její filosofie; práce se soubory; nastavení uživatelského prostředí na počítači.3 h: Textový editor: filosofie práce s textem v textovém programu; formátování písma, odstavců a dokumentu; vlastní úprava textu a pravidla související; možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk dokumentů; formální úpravy písemných dokumentů; způsoby citování pramenů.2 h: Tabulkový kalkulátor: filosofie práce s tabulkovým kalkulátorem; formátování buňky a tabulky; práce v tabulce ? vkládání vzorců a funkcí; možnosti adresování v tabulce při kopírování; tvorba grafů a databází; možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk tabulek a grafů.3 h: Databáze: filosofie práce s databází; tabulky, definice textových a číselných polí; formuláře pro zadávání dat; dotazy, výběr požadovaných dat; sestavy, seskupování a řazení dat.2 h: Presentace: grafické možnosti kreslicích programů a jejich použití (desktop publishing); vkládání grafických objektů do jiných dokumentů; tvorba elektronické presentace pomocí počítače; možnosti použití připravených grafických objektů ? organizační grafy; jednoduché animace, různé způsoby promítání presentace.1 h: Služby informačních sítí: filosofie práce v síťovém prostředí ? klady a zápory; možnosti práce v síti ? sdílení informací, bezpečnost; elektronická pošta ? způsob využívání; Internet a intranet ? filosofie tohoto fenoménu; vyhledávání informací a jejich zpracování.

Získané způsobilosti

Cílem předmětu je seznámení studentů se základními pojmy a dovednostmi z oblasti moderních informačních a komunikačních technologií. Úspěšný absolvent tohoto předmětu musí:- rozumět základní odborné terminologii,- zvládat základní práci s počítačem,- umět pracovat v textovém editoru,- pracovat v prostředí tabulkového procesoru,- vytvářet jednoduché databáze,- sestavit presentaci,- vyhledávat informace na Internetu, přijímat a odesílat elektronickou poštu.

Požadavky

Podmínkou úspěšného složení zkoušky je - buď úspěšné absolvování komplexní praktické zkoušky na počítači z látky, která je obsahem oficiálního ECDL testování,- nebo předložení dokladu o úspěšném absolvování všech sedmi ECDL testů. V tomto případě je student automaticky klasifikován klasifikačním stupněm "Výborně".

Garant

doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.