Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Algebra 1 (KMA / PAGB1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMA / PAGB1 - Algebra 1, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Základní pojmy výrokové, predikátové logiky, teorie množin.2. Relace. Relace ekvivalence.3. Uspořádání. Zobrazení.4. Algebraické operace. Základní algebraické struktury s jednou operací.5. Základní algebraické struktury se dvěma operacemi.6. Homomorfismus a izomorfismus algebraických struktur.7. Gaussova metoda řešení soustav lineárních rovnic.8. Vektorové prostory. Lineárně závislé a nezávislé vektory.9. Báze a dimenze vektorových prostorů. Homomorfismus vektorových prostorů.10. Matice. Operace s maticemi. Matice transponovaná, inverzní. Hodnost matice.11. Homogenní a nehomogenní soustavy lineárních rovnic.12. Determinanty. Způsoby výpočtu determinantů. Užití determinantů k řešení soustav lineárních rovnic.13. Euklidovské vektorové prostory.

Získané způsobilosti

Předmět opakuje a prohlubuje znalosti z výrokového, predikátového počtu, z teorie množin a binárních relací, které posluchač nabyl na střední škole.Dále pokračuje zavedením základních pojmů z teorie algebraických struktur, z lineární algebry, teorie matic a determinantů.

Literatura

Blažek, Jaroslav. Algebra a teoretická aritmetika. Praha, 1985. Bečvář, Jindřich. Lineární algebra. Vyd. 1. Praha, 2000. ISBN 80-85863-61-8.Bican, Ladislav. Lineární algebra a geometrie. Vyd. 1. Praha, 2000. ISBN 80-200-0843-8 .Katriňák, Tibor. Algebra a teoretická aritmetika 1. Bratislava, 1985. Horák, P. Cvičení z algebry a teoretické aritmetiky. Brno, 2006. ISBN 80-210-3970-1.

Požadavky

Podmínkou k udělení zápočtu jsou maximálně dvě neomluvené neúčasti ve cvičeních a získání alespoň 50% bodů v zadaných písemných pracích.K vykonání zkoušky je nutné úspěšně absolvovat její písemnou a následně i ústní část. K ústní zkoušce může postoupit pouze ten, kdo uspěje u její písemné části alespoň na 50%.

Garant

RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.