Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Algebra 2 (KMA / PAGB2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMA / PAGB2 - Algebra 2, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Peanovy axiomy a aritmetika přirozených čísel.2. Uspořádané algebraické struktury.3. Charakteristika okruhu.4. Věty o vnoření.5. Konstrukce oboru integrity celých čísel, uspořádání, absolutní hodnota.6. Konstrukce tělesa racionálních čísel.7. Rozvoje racionálních čísel v pozičních číselných soustavách.8. Dedekindova konstrukce tělesa reálných čísel pomocí řezů.9. Nekonečné desetinné rozvoje.10. Mocniny a odmocniny.11. Konstrukce tělesa komplexních čísel.12. Komplexní n-té odmocniny.

Získané způsobilosti

Předmět je zaměřen na konstrukci číselných oborů: axiomatický přístup ke konstrukci přirozených čísel, konstrukce oboru integrity celých čísel, těles racionálních, reálných a komplexních čísel.

Literatura

Blažek, Jaroslav. Algebra a teoretická aritmetika. Praha, 1985. Kučera, Radan. Číselné obory. Brno, 1998. ISBN 80-210-1965-4.Birkhoff, Garrett. Prehlad modernej algebry. Bratislava, 1979. Šalát, Tibor. Algebra a teoretická aritmetika 2. Bratislava, 1986.

Požadavky

Podmínkou k udělení zápočtu jsou maximálně dvě neomluvené neúčasti ve cvičeních a získání alespoň 50% bodů v zadaných písemných pracích.K vykonání zkoušky je nutné úspěšně absolvovat její písemnou a následně i ústní část. K ústní zkoušce může postoupit pouze ten, kdo uspěje u její písemné části alespoň na 50%.

Garant

RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.

Vyučující

RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.