Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Algebra 3 (KMA / PAGB3)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMA / PAGB3 - Algebra 3, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Funkční definice polynomu. Adjunkce prvku k oboru integrity. Algebraické a transcendentní prvky.2. Algebraická definice polynomu.3. Dělitelnost v oboru integrity polynomů.4. Největší společný dělitel polynomů.5. Kořeny polynomů. Derivace polynomů.6. Rozklad polynomů na ireducibilní činitele.7. Polynomy více neurčitých.8. Symetrické polynomy a jejich užití.9. Binomické rovnice a algebraická řešitelnost algebraických rovnic.10. Algebraické rovnice 2. a 3. stupně.11. Reciproké rovnice.12. Přibližné řešení algebraických rovnic.

Získané způsobilosti

Předmět je zaměřen na konstrukci oboru integrity polynomů jedné a více neurčitých. Dále budou probírány základní vlastnosti polynomů, symetrické polynomy. Nakonec bude pozornost věnována algebraickým rovnicím.

Literatura

Bican, Ladislav. Algebra. Vyd. 1. Praha, 2001. ISBN 80-200-0860-8.Blažek, Jaroslav. Algebra a teoretická aritmetika. Praha, 1985. Katriňák, Tibor. Algebra a teoretická aritmetika 1. Bratislava, 1985. Schwarz, Štefan. Základy náuky o riešení rovníc. 2. dopl. vyd. Bratislava, 1968.

Požadavky

Podmínkou k udělení zápočtu jsou maximálně dvě neomluvené neúčasti ve cvičeních a získání alespoň 50% bodů v zadaných písemných pracích.K vykonání zkoušky je nutné úspěšně absolvovat její písemnou a následně i ústní část. K ústní zkoušce může postoupit pouze ten, kdo uspěje u její písemné části alespoň na 50%.

Garant

RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.

Vyučující

RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.