Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Algebra 4 (KMA / PAGB4)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMA / PAGB4 - Algebra 4, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Cyklické grupy.2. Grupy permutací.3. Lagrangeova věta. Normální podgrupy.4. Kongruence. Faktorové grupy.5. Homomorfismus grup.6. Okruhy, obory integrity, pole.7. Ideály a kongruence v okruzích, faktorové okruhy.8. Homomorfismus okruhů.9. Dělitelnost v oborech integrity.10. Euklidovské a Gaussovy obory integrity.11. Dělitelnost v oboru integrity celých čísel.12. Kongruence podle modulu. Malá Fermatova věta.13. Lineární kongruence a lineární neurčité rovnice a jejich řešení.

Získané způsobilosti

Předmět nejprve zopakuje a prohloubí znalosti z teorie algebraických struktur.Dále se zaměří na cyklické grupy, grupy permutací, faktorové grupy, faktorové okruhy, Euklidovské a Gaussovy obory integrity. Nakonec bude pozornost věnována problematice dělitelnosti v oboru integrity celých čísel.

Literatura

Bican, Ladislav. Algebra. Vyd. 1. Praha, 2001. ISBN 80-200-0860-8.Rosický, Jiří. Algebra. Brno, 2005. ISBN 80-210-2964-1.Procházka, Ladislav. Algebra. Praha, 1990. ISBN 80-200-0301-0.Mac Lane, Saunders. Algebra. Bratislava, 1967. Blažek, Jaroslav. Algebra a teoretická aritmetika. Praha, 1985.

Požadavky

Podmínkou k udělení zápočtu jsou maximálně dvě neomluvené neúčasti ve cvičeních a získání alespoň 50% bodů v zadaných písemných pracích.K vykonání zkoušky je nutné úspěšně absolvovat její písemnou a následně i ústní část. K ústní zkoušce může postoupit pouze ten, kdo uspěje u její písemné části alespoň na 50%.

Garant

RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.

Vyučující

RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.