Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Algebra 1 (KMA / PALG1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMA / PALG1 - Algebra 1, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Matice. Operace s maticemi.2. Homogenní a nehomogenní soustavy lineárních rovnic.3. Gaussova metoda řešení soustav lineárních rovnic4. Vektorové prostory, podprostory. Lineárně závislé a nezávislé vektory.5. Báze a dimenze vektorových prostorů. Matice přechodu mezi bázemi.6. Hodnost matice. Inverzní matice.7. Determinanty. Způsoby výpočtu determinantů. Užití determinantů.9. Lineární zobrazení. Jádro, obraz lineárního zobrazení.10. Matice lineárního zobrazení.11. Charakteristický polynom. Vlastní čísla, vlastní vektory endomorfismu. Jordanův tvar matice.

Získané způsobilosti

Získané způsobilosti jsou zejména práce se soustavami rovnic, lineárními kombinacemi vektorů, s maticemi, s determinanty a s lineárními zobrazeními.

Literatura

Gareth Williams. Linear Algebra with Applications. London, 2007. Bican, Ladislav. Lineární algebra a geometrie. Vyd. 2. Praha, 2009. ISBN 978-80-200-1707-9.Bečvář, Jindřich. Lineární algebra. Vyd. 1. Praha, 2000. ISBN 80-85863-61-8.

Požadavky

Během semestru budou v sysému MapleTA postupně otevřeny 4 domácí testy.Student musí získat z každého testu 70% uspěšnosti.Na zápočet je potřeba kromě všech domácích testů úspěšně absolvovat ostrý test, v posledním vyučovacím týdnu. Na úspěšné absolvování (a získání zápočtu) jsou opět 70% úspěšnosti.Zkouška probíhá opět testem v systému MapleTA. Hodnocení:1: 91% - 100%, 2: 76% - 90%, 3: 50% - 75%, 4: 0% - 49%

Garant

doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.

Vyučující

doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.