Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Algebra 2 (KMA / PALG2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMA / PALG2 - Algebra 2, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Algebraické operace a algebraické struktury definice, vlastnosti.2. Algebraické struktury s jednou operací.3. Grupy a podgrupy.4. Cyklické grupy.5. Grupy permutací.6. Lagrangeova věta.7. Normální podgrupy, kongruence.8. Faktorové grupy.9. Homomorfismus grup.10. Okruhy, obory integrity, tělesa.11. Homomorfismus okruhů.12. Ideály a kongruence v okruzích.13. Faktorové okruhy.

Získané způsobilosti

Studenti se seznámí se základními algebraickými strukturami s jednou a se dvěma operacemi, s cyklickými grupami, grupami permutací, faktorovými grupami a faktorovými okruhy.

Literatura

Bican, Ladislav. Algebra. Vyd. 1. Praha, 2001. ISBN 80-200-0860-8.Rosický, Jiří. Algebra. Brno, 2005. ISBN 80-210-2964-1.Procházka, Ladislav. Algebra. Praha, 1990. ISBN 80-200-0301-0.Hall, F.M. An Introduction to Abstract Algebra. Cambridge, 1969. ISBN 978-0-521-07055-3.Birkhoff, G., Mac Lane, S. A Survey of Modern Algebra. New York, 1965. ISBN 0-02-310070-2.Mac Lane, Saunders. Algebra. Bratislava, 1967. Blažek, Jaroslav. Algebra a teoretická aritmetika. Praha, 1985. Robinson, D.J.S. An Introduction to Abstract Algebra. New York, 2003. ISBN 3 11 017544 4.

Požadavky

Podmínkou k udělení zápočtu je účast ve cvičeních a získání alespoň 50% bodů v zadaných písemných pracích. Student má k dispozici zpravidla tři pokusy pro splnění podmínek k zápočtu.K vykonání zkoušky je nutné úspěšně absolvovat její písemnou a následně i ústní část. K ústní zkoušce může postoupit pouze ten, kdo uspěje u její písemné části alespoň na 50%.

Garant

RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.

Vyučující

Dr. Anton Galaev, Ph.D.Dr. Anton Galaev, Ph.D.