Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Algebra 3 (KMA / PALG3)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMA / PALG3 - Algebra 3, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Obor integrity celých čísel.2. Polynomické funkce.3. Adjunkce prvku k oboru integrity. Algebraické a transcendentní prvky.4. Algebraická definice polynomu.5. Dělitelnost v oboru integrity polynomů. Největší společný dělitel.6. Kořeny polynomů. Derivace polynomů.7. Rozklad polynomů na ireducibilní činitele.8. Symetrické polynomy a jejich užití.9. Binomické rovnice.10. Algebraická řešitelnost algebraických rovnic. Algebraické rovnice 2. stupně.11. Algebraické rovnice 3. stupně. Rovnice reciproké .12. Přibližné řešení algebraických rovnic.

Získané způsobilosti

Studenti se seznámí s konstrukcí oboru integrity polynomů jedné a více neurčitých, se základními vlastnostmi polynomů a jejich kořenů, se symetrickými polynomy a nakonec s problémy řešitelnosti a způsoby řešení algebraických rovnic.

Literatura

Bican, Ladislav. Algebra. Vyd. 1. Praha, 2001. ISBN 80-200-0860-8.Blažek, Jaroslav. Algebra a teoretická aritmetika. Praha, 1985. Katriňák, Tibor. Algebra a teoretická aritmetika 1. Bratislava, 1985. Albert, A.A. College Algebra. London, 1946. Leung, K.T., Mok, I.A.C., Suen, S.N. Polynomials and Equations. Hong Kong, 1993. ISBN 962 209 271 3.Uspensky, J. V. Theory of Equations. London, 1948. ISBN 07-066736-5.Schwarz, Štefan. Základy náuky o riešení rovníc. 2. dopl. vyd. Bratislava, 1968.

Požadavky

Podmínkou k udělení zápočtu je účast ve cvičeních a získání alespoň 50% bodů v zadaných písemných pracích. Student má k dispozici zpravidla tři pokusy pro splnění podmínek k zápočtu.K vykonání zkoušky je nutné úspěšně absolvovat její písemnou a následně i ústní část. K ústní zkoušce může postoupit pouze ten, kdo uspěje u její písemné části alespoň na 50%.

Garant

RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.