Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Algebra (KMA / PSALG)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMA / PSALG - Algebra, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Grupy, okruhy, tělesa.2. Homomorfismy, izomorfismy, automorfismy.3. Příklady grup a jejich reprezentací.4. Grupy permutací a jejich reprezentace. Cayleyho věta.5. Normální řady, řešitelnost grup.6. Algebraické rozšíření těles.7. Galoisovo rozšíření, Galoisova grupa.8. Hlavní věta Galoisovy teorie.9. Diskriminanty. Souvislost s řešeními rovnice a Galoisovou grupou.10. Řešitelnost algebraických rovnic v radikálech.11. Rovnice třetího, čtvrtého a vyšších stupňů.

Získané způsobilosti

Ovládat práci s Galoisovými rozšířeními těles, určování jejich Galoisových grup,určování Galoisovy grupy základních algebraických rovnic.

Literatura

Lang, Serge. Undergraduate algebra. 2nd ed. New York, 1990. Stillwell John. Naive Lie Theory. New York, 2008.

Požadavky

Úspěšné absolvování písemné i ústní části zkoušky.

Garant

doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.

Vyučující

doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.