Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový seminář (KMA / PZVYB)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMA / PZVYB - Výběrový seminář, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

První nabídka obsahu seminářů:1. Úvod do předmětu, literatura, požadavky k zápočtu "Desatero" omylů vážících se k profesi pedagoga.Patnáct rad začínajícím kantorům. Hra italských dětí Matematico.2. Numerační soustavy na ZŠ- poziční a nepoziční- římská číselná soustava, počítání na abaku- rébusy3. Přemýšlíme, počítáme, odhadujeme, kontrolujeme- logický test- test správného počítání- devítková zkouška4. Rýsování podle programů- tvorba programů pro zajímavé rýsování5. Rozvoj představivosti- geometrické skládačky- hlavolamy- zajímavé příklady6. Globální učení- kooperativní hry7. Hry s kostkami a dominem8. Historie matematiky v příkladech- historické počítání- zajímavé úlohy9. Diskuse nad knihou J. Holta: Proč děti neprospívají10. Poruchy v učení - dyskalkulie-projevy, diagnostika, redukce obtíží. Ukázky kartotéky učitele a následná diskuse11. Příprava hodiny M, heslo: Učíme se hrou- ukázky hodin ve fotografiích- příprava hodiny ve dvojících12. Seznámení se sbírkou Matematika pro každý den- řešení příkladů13. Zápočtový seminář- diskuse nad vznikajícími kartotékamiDruhá nabídka obsahu seminářů:1.- 2. Didaktické hry ve vyučování matematiky. Matematické soutěže auniverzální hry.3.- 4. Hry zaměřené na ulehčení osvojování algoritmů.5.- 6. Hry rozvíjející prostorovou představivost.7.- 8. Hry představující motivaci k výuce algebry.9.-10. Hry zaměřené na rozvoj logického a kombinačního myšlení.11.-13. Hry pro mimoškolní matematiku.

Získané způsobilosti

I.Efektivnost přípravy učitele na vyučování, alternativní přístupy k učení,historie matematiky v příkladech, poruchy učení - dyskalkulie, didaktické hry.II.Cílem je dát studentům přehled možností, jak do výuky matematiky zařazovat různé formy alternativní práce, především ovšem didaktické hry. V semináři mají studenti získat i praktické zkušenosti s prováděním řady her. Seznámí se též s doplňkovou literaturou.

Požadavky

I. Kartotéka k opakování a procvičování učiva (alespoň 10 variant) aktivní účast na seminářích a výstupy z nich (alespoň 10)II. Zpracování referátu v rozsahu 3-5 stránek strojopisu (popis 1-2 didaktických her včetně úloh a materiálního vybavení pro provedení hry ve třídě; doplnit o názorný materiál) a jeho přednesení na semináři (včetně řízení práce kolegů při praktickém provádění her).Aktivní účast na semináři.

Garant

doc. PhDr. Marta Volfová, CSc.