Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízená pedagogická praxe (CPP / 6049)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu CPP / 6049 - Řízená pedagogická praxe, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Studenti během praxe realizují i náročnější organizační formy a vyučovací metody. Měli by být schopni provádět analýzu výsledků vyučování, která bude směřovat ke zkvalitnění vlastní činnosti. Studenti nejprve v úvodu praxe hospitují u cvičného učitele. Pozorují třídu jako celek i děti individuálně. Seznamují se s prostředím školy, s jejím vybavením apod. Odučí stanovený počet vyučovacích hodin z předmětů zadaných garanty praxe nebo oborovými didaktiky. Zaměří se rovněž na organizaci skupinové práce se žáky, na provádění frontálních činností laboratorního či jiného charakteru. Pracují s didaktickou technikou. Vedou pedagogický deník, který obsahuje záznamy z hospitací, přípravy na vyučovací hodiny a jejich rozbory, výsledky diagnostiky žáků atd. Opravují sešity, chystají pomůcky pro výuku, vykonávají dozory o přestávkách a musí se účastnit veškerého dění ve škole, pokud bude probíhat v době jejich praxe (pedagogické porady atd.).

Získané způsobilosti

Student je schopen samostatně vést vzdělávací činnost, realizovat i náročnější organizační formy a vyučovací metody a provádět analýzu výsledků vyučování.

Literatura

Další podpůrné materiály (atlasy, slovníky, pracovní sešity, příručky atd.). Pedagogické dokumenty pro základní a střední školy. Učebnice příslušných vyučovaných odborných či všeobecně vzdělávacích předmětů. DRAHOVZAL, J., KILIÁN, O., KOHOUTEK, R. Didaktika odborných předmětů. Brno: Paido, 1997. SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999. STEELOVÁ, J., L. ET AL. Kritické myšlení napříč osnovami. Příručka I - VIII. Praha: Kritické myšlení, 2002. PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997. SOLFRONK, J. Organizační formy vyučování. Praha: Karolinum, 1991.

Garant

Ing. Josef Vozáb

Vyučující

Mgr. Lukáš CírusPhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D.