Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie středověku a renesance (KPF / 0051)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPF / 0051 - Filosofie středověku a renesance, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

Hankins, J. Renesanční filosofie; OIKOYMENH. Praha, 2011. ISBN 978-80-7298418-3.Pieper, J. Scholastika. Osobnosti a náměty; Vyšehrad. Praha, 1993. ISBN 80-7021-131-8.Heinzmann, R. Středověká filosofie; Olomouc. Olomouc, 2000. ISBN 80-7182-105-5.Hošek, R. Aurelius Augustinus. Říman, světec, člověk; Vyšehrad. Praha, 2000. ISBN 80-7021-266-7.Kobusch, T. Filosofie vrcholného a pozdního středověku; OIKOYMENH. Praha, 2014. ISBN 978-80-7298-486-2.Karfík, F., Němec, V., Vilím, F. Křesťanství a filosofie. Postavy latinské tradice; Česká křesťanská akademie. Praha, 1994. ISBN 80-85795-08-6.Floss, P. Mikuláš Kusánský. Život a dílo renesančního filosofa; Vyšehrad. Praha, 2001. ISBN 80-7021-472-4.Sokol, J. Mistr Eckhart a středověká mystika; Zvon. Praha, 1993. ISBN 80-7113-074-5.Erasmus Rotterdamský. O svobodné vůli; OIKOYMENH. Praha, 2007. ISBN 80-7298-186-2.Kristeller, P. O. Osm filosofů italské renesance; Vyšehrad. Praha, 2007. ISBN 978-80-7021-832-7.Pieper, J. Tomáš Akvinský; Vyšehrad. Praha, 1997. ISBN 80-7021-224-1.

Garant

ThLic. David Peroutka, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D.