Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie umění I - ES5 (KPF / 0279)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPF / 0279 - Filosofie umění I - ES5, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Filosofie umění contra estetika. Platón. Aristotelés. Plotínos. Augustin. Středověk. Kant.

Získané způsobilosti

Orientace v metodách a dějinách filosofie umění (do Kanta včetně).Základní schopnost interpretovat umělecké dílo filosoficky.

Požadavky

Požadavky k udělení atestu:- účast na semináři (tolerována absence do 20%, v odůvodněných případech více)- průběžná příprava na seminář- 1 připravené vystoupení v semináři (obvykle referát obsahu předchozí hodiny, v rozsahu 4-7 minut)

Garant

Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Martin Kolář, Ph.D.Mgr. Martin Kolář, Ph.D.