Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie umění II - ES5 (KPF / 0284)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPF / 0284 - Filosofie umění II - ES5, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Filozofie umění konce 19 st. a myšlení ve st. 202. Schopenhauer3. Nietzsche4. Bergson5. Husserl6. Heidegger7. Merleau-Ponty8. Patočka9. Barbaras10. Myšlenkové směry ve filozofii umění konce 20 st. a začátku 21. st. (2 bloky)11. Badiou12. Ranciere

Získané způsobilosti

a) Základní informace:Absolvent kurzu by měl znát a umět se orientovat v základní tématice filozofie umění. Znalosti a úhel pohledu filozofie umění dále aplikovat na konkrétní dobové myšlenkové souvislosti. Dále by měl býti schopen interpretovat odborný text, tuto interpretaci věcně i logicky strukturovat a formulovat. b) Výstupy z učení (dosažené znalosti a dovednosti:Znalost základních odborných i formálních problémů filozofie umění. Analýza a interpretace tématiky, práce s textem. Schopnost napsat přesně strukturovaný a formulovaný věcný text týkající se určitého tématu filozofie umění. Struktura textu: anotace v češtině, klíčová slova v češtině, anotace v angličtině, klíčová slova v angličtině, úvod: představení tématiky, teze (základní teze vychází z četby pramenného textu, rozbor tématiky: práce se sekundární literaturou, zproblematizování teze, závěr: ověření základní teze, seznam literatury.

Literatura

NITSCHE, M. Kalon kata logon, UJEP. Ústí nad Labem. kol. aut. Myšlení o divadle I. a II. Praha, 1993. Petříček M. Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé. Praha, 2009.

Požadavky

1. Jednou samostatná ústní prezentace určitého tématu estetiky (doprovázená PPT) v délce 10 min. a reakce na diskusní připomínky.2. Aktivní účast při posuzování prezentací ostatních kolegů. Docházka 70 %.3. Seminární práce 10 ? 14 normostran.4. Návštěva výstavy současného umění a její následný krátký popis i interpretace v semináři.5. Ústní zkouška v ZS

Garant

Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Martin Kolář, Ph.D.