Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finalita evropské integrace (KPF / 0501)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPF / 0501 - Finalita evropské integrace, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Období po rozpadu komunistického tábora znamená pro Evropu zrychlený politický vývoj, který může být z historického odstupu viděn jako revoluční. Státy, které se vymanily z područí Sovětského svazu prošly transformačními procesy, v nichž došlo k významným změnám politického systému ( z totalitního na demokratický ), ekonomického systému (z plánovaného hospodářství na tržní), k významným změnám v oblasti sociální, kulturní apod..2. Státy, které po několik desetiletí mohly upevňovat svůj demokratický politický systém a rozvíjet svobodně své hospodářství i svůj kulturně morální systém, překonaly v devadesátých letech vzájemné rozpory a evropské integrační procesy povznesly na novou úroveň: formování Evropské Unie3. . V posledních pěti letech se uskutečnily dlouho diskutované a kontroverzní kroky související s dalším prohloubením evropské integrace a s jejím rozšířením o patnáct států.4. Další vývoj Evropské Unie předpokládá přijetí ústavy směřující k federálnímu uspořádání tohoto útvaru a přijetí dalších členských států. Zde se politické rozhodování dotýká problémů, které bez hlubší analýzy a bez promyšleného kulturně-civilizačního, historického a filosofického rozpracování hrozí stát se neřešitelnými. Jinými slovy, uskutečnit další kroky v integraci a v rozšiřování Evropské Unie, bez vyjasnění cílového stavu, k němuž je žádoucí dospět, nese riziko, že se celý proces zhroutí v chaosu.5. Prozkoumat některé filosofické předpoklady formulování finálního stavu EU je cílem předloženého kurzu. Otázky, které v této souvislosti zaznívají se týkají existence evropského národa, vztahu národních států a sjednocené unie, sdílených evropských hodnot, jejich slučitelnosti s jinými kulturními a civilizačními okruhy (islámský svět), cílový politický systém, který z těchto hodnot vyplývá, podoba společnosti utvářené kulturně rozmanitými národními státy a sjednocující ideje.6. Důvody vypracování návrhu evropské ústavní smlouvy. Spory o princip mezistátní a princip nadnárodní povahy návrhu.7. Návrh Evropské ústavy a jeho hlavní rysy.8. Neúspěch ratifikačního procesu9. Návrh Lisabonské (reformní( smlouvy a jeho ratifikační proces.10. Evropa federální versus Evropa národních států.

Získané způsobilosti

Seznámení s návrhy evropské ústavní smlouvy a její revidované podoby v návrhu Lisabonské smlouvy v historickém a současném kontextu.

Požadavky

Požadavky k udělení atestu:- účast na semináři (tolerována absence do 20%, v odůvodněných případech více)- průběžná příprava na seminář- 1 připravené vystoupení v semináři (obvykle referát obsahu předchozí hodiny, v rozsahu 4-7 minut)

Garant

PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.