Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie mysli (KPF / 0515)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPF / 0515 - Filosofie mysli, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod. Deskriptivní struktura mysli (starší pojetí).2. Deskriptivní struktura mysli (Husserl, Ryle, tzv. 'folk psychology').3.-4. Svoboda a determinismus (starší dějiny problému, Davidson)5.-6. Vnímání (starší dějiny problému, Husserl, Merleau-Ponty, Austin, Searle)7. Paměť, myšlení a poznávání; jazyk;8. Osobní identita (Parfit, Anscombeová)9.-10. Jednání a prostředí jednání (Heidegger, Searle)11. body-mind problém;12.-13. mysl a počítačový program (Turing, čínská místnost)

Získané způsobilosti

Studenti se seznámí se současným stavem filosofie mysli, v některých tématech získají uspokojivé znalosti.

Literatura

Martin Davies. Philosophy of Mind. in: A. C. Grayling (ed.), Philosophy: A Guide through the Subject. Donald Davidson. Mental Events. Searle, J. Mind: A Brief Introduction. Oxford, 2005. Searle, J. The Rediscovery of the Mind. Cambridge, MA, 1992.

Požadavky

Požadavky k udělení zápočtu:- účast na semináři (tolerována absence do 20%, v odůvodněných případech více)- průběžná příprava na seminář- 1 připravené vystoupení v semináři (obvykle referát obsahu předchozí hodiny, v rozsahu 3-6 minut))- 1 písemné práce (1500-2000 slov, tj. asi 5-7 normostránek).

Garant

doc. RNDr. Josef Moural, Ph.D.

Vyučující

ThLic. David Peroutka, Ph.D.Mgr. David Svoboda, Ph.D.