Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie státu a práva (KPF / 0917)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPF / 0917 - Filosofie státu a práva, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1) právo a moc ve středověké filosofii2) moderní stát jako produkt sekularizace? Vznik státu na prahu novověku a vztah ke středověkému politickému systému3) Stát v teorii klasického jusnaturalismu (Grotius, Althusius) a racionalistického kontraktualismu (Hobbes, Pufendorf, Rousseau)4) alternativní pojetí státu jako "consociatio symbiotica" v říšské publicistice5) stát a právo v německém idealismu; vztah mezi právní subjektivitou a "karteziánským" subjektem6) Hegel a stát7) Marxova kritika státnosti8) zdrod moderní státovědy v éře pozitivismu9) neohegeliánské a neokantovské koncepty státu9) stát a démos10) konec státnosti? Postmoderní kritika státu

Získané způsobilosti

Výstupy z učení: student získá tyto odborné znalosti:- dokáže používat základní pojmy právní filosofie- pochopí vztah mezi politickou a právní filosofií a politickou teorií- pochopí filosofické kořeny některých základních právních pojmů a právních metodologií

Literatura

Agamben, G. Homo sacer. Suverénní moc a pouhý život. Praha, 2011. ISBN 978-80-7298-272.Belling, V. Legitimita moci v postmoderní době. Brno, 2009. ISBN 978-80-210-5081-5.Hobbes, T. Leviathan. Praha, 2009. ISBN 978-80-7298-106-9.Rousseau, J. J. O společenské smlouvě. Dobrá Voda, 2002. ISBN 80-86473-10-4.Schmitt, C. Politická theologie. Čtyři kapitoly k učení o suverenitě. Praha, 2012. ISBN 978-80-7298-401-5.Bataille, G. Svrchovanost. 2000, Prah. ISBN 80-238-6231-6.HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Základy filosofie práva. Praha, 1992. ISBN 80-200-0296-0.Hegel. Základy filosofie práva. Praha, 1992. ISBN 80-200-0296-0.Kant, I. Základy metafyziky mravů. Praha, 2014. ISBN 978-80-7298-501-2.

Požadavky

Zápočet bude udělen za ústní obhájení písemné práce a předvedení znalostí z přednesených témat. Písemná práce musí mít minimálně 8 normostran (15.000 úderů včetně mezer) a musí vycházet z přednesených témat a minimálně ze dvou textů (z primárního a sekundárního textu cizojazyčného). Téma předem schválí zkoušející

Garant

PhDr. Vojtěch Belling, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Vojtěch Belling, Ph.D.