Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie lásky (KPF / 0921)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPF / 0921 - Filosofie lásky, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Filosofický úvod k pojmu lásky2. Antropologie lásky, manželství a sexuality a prehistorie3. Láska, manželství a sexualita v antickém Řecku4. Láska, manželství a sexualita v indických tradicích5. Láska, manželství a sexualita ve Starém Orientu (Babylonie a Izrael)6. Láska, manželství a sexualita v judaismu7. Láska, manželství a sexualita v křesťanství8. Láska, manželství a sexualita v islámu9. Láska, manželství a sexualita v moderních náboženských směrech10. Pojetí lásky v díle B. Spinozy11. Pojetí lásky v díle J. G. Fichta12. Pojetí lásky v díle S. Kirkegaarda13. Pojetí lásky v díle V. S. Solovjova14. Pojetí lásky v psychologii (zvl. u S. Freuda a E. Fromma)

Získané způsobilosti

Student získá následující znalosti a dovednosti: Seznámí se se zásadním tématem některých náboženských tradic. Dále se seznámí s vybranými filosofickými koncepty. Rovněž se naučí interpretovat vybraný tradiční materiál. A naučí se interpretovat odpovídající filosofické zdroje. A konečně se naučí samostatně reflektovat existenciální otázky z jedné ze základních životních a myšlenkových oblastí.

Požadavky

Požadavkem na studenta je 75% účast na kurzu a vypracování seminární práce o rozsahu 5 normostran. Práce bude založena na pramenném zdroji a na sekundární literatuře. Kromě toho bude reflektovat obsah kurzu a vykazovat osobní myšlenkový přístup.

Garant

doc. Mgr. Jiří Hoblík, Th.D.

Vyučující

doc. Mgr. Jiří Hoblík, Th.D.