Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie vědy (KPF / B010)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPF / B010 - Filosofie vědy, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod (postavení problému a důležitost filosofie vědy): vztah filosofie a vědy v jeho historických proměnách, povaha vědeckého postoje, věda jako laboratoř teorie poznání a avantgarda ontologie.2. Ilustrace: Galileo Galilei a oddělení vědy od filosofie.3. - 4. Dějiny filosofie vědy v prvním přiblížení: Platón, Aristotelés, Bacon, Hume, Kant, Comte, Mill a Whewell, Masaryk, Poincaré, Vídeňský kruh, Popper, Kuhn, Lakatos a Feyerabend, bayesovský program.5. - 7. Filosofické a metodologické problémy jednotlivých oblastí bádání, přehled základních pozic: (a) filosofie matematiky a logiky, (b) filosofie přírodověd, (c) filosofie sociálních věd, (d) filosofie humanitních disciplin.8. - 9. Popperova Logika vědeckého bádání. Kritika induktivního vyvození, problém demarkace, vznik teorie lhostejný - vědeckost spočívá jen v jejím testování, vzniklý obraz vědění jako nezaloženého a nezaložitelného.10. - 11. Kuhnova Struktura vědeckých revolucí. Normální věda, paradigma a disciplinární matice, anomálie a krize, vědecká revoluce, nesouměřitelnost.12. Lakatos a teorie programů bádání. Jádro a ochranný obal, vzestup a pokles.13. Dnešní situace. Feyerabend a metodologický anarchismus, bayesovský program, Laudan, Cartwrightová, Latour.

Získané způsobilosti

Student je schopen připravit si přednášku/výuku o rozsahu 20 minut na každé z probíraných témat a studovat dál samostatně méně obtížnou primární i sekundární literaturu.

Literatura

Josef Moural. Úvod do filosofie vědy. Ústí nad Labem, 2015. Martin Curd, Stathis Psillos (edd). Routledge Companion to the Philosophy of Science, 2ed. London, 2013. Sahotra Sarkar, Jessica Pfeifer (edd). The Philosophy of Science: an Encyclopedia. New York/London, 2006.

Požadavky

Odpřednášená látka + uložená četba v rozsahu cca 70 str.Studenti odevzdají malou esej a na konci kursu píší vědomostní test.

Garant

doc. RNDr. Josef Moural, Ph.D.

Vyučující

doc. RNDr. Josef Moural, Ph.D.