Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie dějin (KPF / B011)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPF / B011 - Filosofie dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Tematické okruhy:- zkušenost dějinnosti- řecká a židovská tradice- křesťanské pojetí dějin- filosofie dějin v novověku- současné filosofické reflexe dějin

Získané způsobilosti

Student získá orientaci v tom, jak se proměňovalo filosofické tematizování dějin a dokáže si jednotlivé pohledy na dějiny spojovat s příslušným dějinným kontextem.

Literatura

Spengler, O. Člověk a technika. Praha, 1997. ISBN 80-901987-6-7.Guardini, R. Konec novověku. Praha, 1992. ISBN 80-7021-055-9.Eliade, M. Mýtus o věčném návratu. Praha, 1993. Condorcet, A. Náčrt historického obrazu pokroků lidského ducha. Praha, 1968. Berďajev, N. Nový středověk. Praha, 2004. ISBN 80-86818-05-5.Montesqieu, Ch. O duchu zákonů. Praha, 2003. ISBN 80-86473-30-9.Marx, K. Odcizení a emancipace člověka. Praha, 1967. Fichte, J.G. Pojem vzdělance. Praha, 1971. Rousseau, J.J. Rozpravy. Praha, 1989. ISBN 80-205-0064-2.Herder, J.G. Stimmen der Völker in Liedern. Stuttgart, 1968. Kant, I. Studie k dejinám a politice. Praha, 2013. ISBN 978-80-7298-312-4.Voltaire, F.M. Voltaire- myslitel a bojovník. Praha, 1957. KOMENSKÝ, J.A. Vševýchova. Praha, 1948. Bláha, P. Proměny filosofického uvažování nad dějinymi. Ústí nad Labem, 2003. ISBN 80-7044-464-9.

Požadavky

Seminární práce vycházející z obsahu předmětu. Téma bude předem schváleno přednášejícím

Garant

Mgr. Petr Bláha, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Petr Bláha, Ph.D.