Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie náboženství (KPF / B012)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPF / B012 - Filosofie náboženství, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do filosofie náboženství2. Předpoklady moderní filosofie náboženství3. Problém víry a rozumu, přirozené náboženství a deismus4. Locke, Berkeley a Hume5. Osvícenství a počátky filosofie náboženství jako disciplíny6. Kantova filosofie náboženství7. J. G. Fichte a F. W. Schelling8. Romantika a F. Schleiermacher9. Hegelova filosofie náboženství10. Filosofická polemika s náboženstvím (Feuerbach, Marx a český marxismus)11. Významné proudy filosofie náboženství 20. stol.: filosofie života, existencialismus12. Významné proudy filosofie náboženství 20. stol.: pragmatismus, filosofie jazyka13. Současná náboženskofilosofická diskuse

Získané způsobilosti

student získá tyto odborné znalosti: - seznámí se s filosofickou disciplínou a jejími hlavními představiteli- bude se orientovat v různých směrech moderního myšlení na půdě filosofie náboženství- pronikne do základních témat filosofie náboženství- naučí se filosoficky reflektovat náboženství- získá nestranný a filosoficky zdůvodněný postoj k náboženským otázkám

Literatura

SCHAEFFLER, R. Filosofie náboženství. Praha, 2003. ISBN 80-200-1195-1.HORYNA, B., PAVLINCOVÁ, H. Filosofie náboženství: Pokus o typologii. Brno, 1999. ISBN 80-210-1978-6.COLE, P. Filozofie náboženství. Praha, 2003. ISBN 80-7178-719-1.KENNY, A. Co je víra?. Praha, 1992. ISBN 80-85795-15-9.HUME, D. Dialogy o přirozeném náboženství. Praha, 2013. ISBN 978-80-7438-101-0.BERGSON, H. Dva zdroje morálky a náboženství. Praha, 2007. ISBN 978-80-7021-792-4.JASPERS, K. Filosofická víra. Praha, 1994. ISBN 80-85241-77-3.BERĎAJEV, N. Filosofie svobody 1. Olomouc, 2000. ISBN 80-7198-486-8.BERĎAJEV, N. Filosofie svobody 2. Olomouc, 2000. ISBN 80-7198-490-6.HOBLÍK, J. Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami I. Ústí nad Labem, 2012. ISBN 978-80-7414-548-3.KANT, I. Náboženství v hranicích pouhého rozumu. Praha, 2013. ISBN 978-80-7429-350-4.SCHLEIERMACHER, F. O náboženství. Praha, 2012. ISBN 978-80-7021-849-5.FEUERBACH, L. Podstata křesťanství. Praha, 1954. HEGEL, G. W. F. Přednášky o filosofii náboženství: Úvod. Pojem náboženství. Praha, 2013. ISBN 978-80-7298-443-5.KIERKEGAARD, S. Skutky lásky. Brno, 2000. ISBN 80-85959-68-2.LEIBNIZ, G. W. Theodicea: Pojednání o spravedlnosti Boha, svobodě člověka a původu zla. Praha, 2004. ISBN 80-7298-094-7.

Požadavky

Seminární práce prověřující schopnost reflektovat základní pramennou literaturu z dané oblasti filosofického myšlení a zpracování znalostí z předmětu i ze sekundárních zdrojů.

Garant

doc. Mgr. Jiří Hoblík, Th.D.

Vyučující

doc. Mgr. Jiří Hoblík, Th.D.