Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie umění I (KPF / B106)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPF / B106 - Filosofie umění I, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod2. Platón3. Aristoteles4. Plotínos5. Středověká filozofie umění (2 bloky)6. Renesanční myšleni7. Novověká filozofie umění (2 bloky)8. Kant9. Hegel10. Schelling

Získané způsobilosti

student získá:- základní znalosti a orientaci v kontextech a dějinách filosofické reflexe umění- schopnosti rozlišit proměny vnímání, interpretace a funkce umění v dějinném vývoji- orientaci v četbě pramenných textů schopnost v interpretaci pramenných textů

Literatura

http://ff.ujep.cz/kalon-kata-logon/Kol. autorů. Myšlení o divadle I. a II. Hermann a synové, Praha, 1993. PETŘÍČEK, M. Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé. Praha: Herrmann, 2009. ISBN 978-80-87054-18-5.

Požadavky

V rámci semináře interpretace vybraného pramenného textu. Seminární práce zpracovávající jedno z přednášených témat.

Garant

Mgr. Martin Kolář, Ph.D.Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Martin Kolář, Ph.D.Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.