Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!








Předmět Filosofie umění II (KPF / B107)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPF / B107 - Filosofie umění II, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Filozofie umění konce 19 st. a myšlení ve st. 202. Schopenhauer3. Nietzsche4. Bergson5. Husserl6. Heidegger7. Merleau-Ponty8. Patočka9. Barbaras10. Myšlenkové směry ve filozofii umění konce 20 st. a začátku 21. st. (2 bloky)11. Badieau12. Ranciere

Získané způsobilosti

student získá:- základní znalosti a orientaci v kontextech a dějinách filosofické reflexe umění- schopnosti rozlišit proměny vnímání, interpretace a funkce umění v dějinném vývoji- orientaci v četbě pramenných textů schopnost v interpretaci pramenných textů

Požadavky

V rámci semináře interpretace vybraného pramenného textu.

Garant

Mgr. Martin Kolář, Ph.D.Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Martin Kolář, Ph.D.Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.