Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie práva (KPF / N015)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPF / N015 - Filosofie práva, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Vznik právního myšlení a filosofie práva, antická filosofie práva2. Přehled vývoje přirozenoprávního myšlení - od Aristotela po středověk3. Moderní přirozené právo - od Hobbese po současnost4. Přehled vývoje právního pozitivismu5. Vyvrcholení právního pozitivismu (Kelsen, Weyr)6. Další směry, např. sociologicko-právní7. Kant: lidské právo jako princip vzájemnosti; osobnost a lidská důstojnost: právo lidství v naší osobě; konkretizace lidských práv ve státě; Hegel: kritika lidských práv jako abstraktních práv8. Hart a jeho polemika s Fullerem a Dworkinem.9. Institucionalismus - MacCormick, Weinberger10. Diskursivní teorie - Habermas a Alexy11. Právo nebo dobro? Přibáň vs. Holländer12. Právo v postmoderní době

Získané způsobilosti

Student bude schopen porozumět složitým filosoficko-právním teoriím, bude znát jejich hlubší filosofické zázemí a souvislosti, bude je schopen komparovat a bude znát diskuse mezi jednotlivými směry. Bude schopen si vytvořit samostatně představu o jednotlivých směrech a jejich silných a slabých stránkách a bude schopen popsat jejich základní znaky, samostatně kvalifikovaně diskutovat a zaujímat vlastní stanoviska.

Literatura

HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. Plzeň, 2012. ISBN 978-80-7380-366-7.DWORKIN, Ronald. Když se práva berou vážně. Praha, 2001. ISBN 80-7298-022-X.FULLER, Lon L. Morálka práva. Praha, 1998. ISBN 80-860-0565-8.HART, H. L. A. Pojem práva. Praha, 2004. ISBN 8072601032.SOBEK, Tomáš. Právní myšlení: kritika moralismu. Praha, 2011. ISBN 978-807-3803-117.PŘIBÁŇ, Jiří a Pavel HOLLÄNDER. Právo a dobro v ústavní demokracii: polemické a kritické úvahy. Praha, 2011. ISBN 978-807-4190-452.SOUSEDÍK, Stanislav. Svoboda a lidská práva: jejich přirozenoprávní základ : esej. Praha, 2010. ISBN 978-807-4290-367.HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Základy filosofie práva. Praha, 1992. ISBN 80-200-0296-0.ALEXY, Robert. Pojem a platnosť práva. Bratislava, 2009. ISBN 978-80-87134-46-7.SCHMITT, Carl. Pojem politična. Praha, 2013. ISBN 978-80-7298-491-6.ŠMÍD, Jan. Přirozené právo jako nutný výsledek kritiky pozitivismu? (část doktorské práce), Distance : Revue pro kritické myšlení. 2003, 6.ročník, 4.číslo. Praha, 2003. PŘIBÁŇ, Jiří. Suverenita, právo a legitimita v kontextu moderní filosofie a sociologie práva. Praha, 1997. ISBN 80-718-4470-5.ŠMÍD, Jan. Thomas Hobbes a nástup novověkého přirozeného práva, Distance : Revue pro kritické myšlení, 2006, roč. 9, č. 4, s. 54-66. Praha, 2006.

Požadavky

Zkouška bude vykonána na základě obhájení seminární práce a pohovoru nad tématy předmětu

Garant

PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.