Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance územní samosprávy (KFU / JFUSA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFU / JFUSA - Finance územní samosprávy, Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Postavení, struktura a úkoly územní samosprávy.2. Předpoklady existence územní samosprávy. Zásady fiskálního federalismu.3. Decentralizace netržních činností státu na územní samosprávu.4. Hospodaření organizací zřizovaných územní samosprávou.5. Finanční systém územní samosprávy, rozpočty a mimorozpočtové fondy.6. Příjmy územních rozpočtů daňové a nedaňové.7. Zásady lokálního a regionálního zdanění a problém daňové konkurence.8. Příjmy z podnikání a z finančního majetku. Dotace a návratné příjmy.9. Výdaje rozpočtů územní samosprávy. Běžné a kapitálové výdaje.10. Pojetí efektivnosti a hospodárnosti ve výdajích územní samosprávy.11. Metody posuzování efektivnosti.12. Finanční analýza a její vliv na hospodárnost. Občanská a veřejná kontrola.13. Aktuální problémy financování obcí a krajů v ČR a v zahraničí.

Literatura

PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. Management Press, Praha, 2004. PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. JETMAR, M. Veřejná správa a finance. Praha: ASPI, 2008, ISBN 978-80-7357-351-5.

Požadavky

Známkou, písemná a ústní zkouška.

Vyučující

doc. Ing. Jitka Peková, CSc.