Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční analýza (KFU / MFIAN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFU / MFIAN - Finanční analýza, Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Cíle a metodické nástroje finanční analýzy, finanční výkazy.2. Interpretace finančních výkazů.3. Základní oblasti finanční analýzy a klasifikace ukazatelů.4. Ukazatele finanční analýzy, způsob výpočtu a interpretace výsledků.5. Hodnocení finanční výkonnosti.6. Finanční prognózování I..7. Finanční prognózování II.8. Finanční nástroje a trhy.9. Finanční rozhodování.10. Sestavení cash flow a analýza vývoje peněžních toků.11. Vyhodnocování investičních příležitostí.12. Analýza rizika při rozhodování o investicích.13. Oceňování podniku.Cvičení: Procvičování metod a technik finanční analýzy na příkladech.

Literatura

HIGGINS, R.C. Analýza pro finanční management, Grada Publishing 1997. SYNEK M.a kol. Manažerská ekonomika (vybrané kapitoly). Grada Publishing, Praha. 2007.

Vyučující

Ing. Marcela Holečková, CSc.Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.Ing. Marcela Holečková, CSc.Ing. František Hrdina