Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (KMG / PRILZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMG / PRILZ - Řízení lidských zdrojů, Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Personální práce a plánování lidských zdrojů.Vývoj názorů na personální práci. Organizace personální práce. Postavení personalisty. Personální procesy. Vytváření pracovních míst. Předpověď poptávky po práci a nabídky lidských zdrojů.2. Získávání, výběr a adaptace zaměstnanců.Proces získávání zaměstnanců. Životopis a motivační dopis. Proces výběru a adaptace.3. Organizace práce a pracovní podmínky. Motivace k práci.Dělba práce. Pracovní postupy. Normování práce. Organizace pracovní doby. Pracovní prostředí. Motivační strategie. Faktory ovlivňující výkonnost. Motivační programy. Vedení pracovníků.4. Řízení pracovního výkonu. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.Vedení pracovníků a metody řízení pracovního výkonu. Hodnocení zaměstnanců. Metody a kritéria hodnocení. Formy, metody vzdělávání. Řízení, plánování kariéry. Rozvoj vrcholového managementu.5. Odměňování a zaměstnanecké výhody. Kolektivní pracovní vztahy.Mzdová politika a mzdový systém. Hodnocení práce. Mzdové formy. Zaměstnanecké výhody.Historie a legislativa kolektivních pracovních vztahů. Kolektivní vyjednávání. Postavení a funkce odborů.6. Hodnocení personální práce.Intelektuální kapitál a jeho měření. Hodnocení úrovně personální práce. Personální informační systém.7. Mezinárodní management lidských zdrojů.Strategie mezinárodního managementu lidských zdrojů. Specifika vybraných skupin zaměstnanců.8. Personální management v malém podniku.Specifika personální práce v malém podniku. Charakteristika personálních činností v malém podniku.9. Management lidských zdrojů v soukromých a neziskových organizacích.Charakteristika neziskového sektoru. Specifické funkce v neziskových organizacích - dobrovolný management, fundraiser, dobrovolnictví.

Literatura

DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-893-4. BLÁHA, Jiří, KAŇÁKOVÁ, Zdeňka, MATEICIUC, Aleš. Personalistika pro malé a střední firmy. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0374-9. KOCIANOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2497-3. VOJTOVIČ, Sergej. Koncepce personálního řízení a řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3948-9. PETŘÍKOVÁ, Růžena. Lidé v procesech řízení : (multikulturní dimenze podnikání). Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-28-3. WALKER, Alfred J. Moderní personální management: nejnovější trendy a technologie. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0449-8.

Požadavky

Prezentace na zadané téma v průběhu semestru. Zadávaná témata jsou shodná s okruhy obsahu kurzu. Závěrečný písemný test.

Garant

PhDr. Alice Reissová, Ph.D.