Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance ve veřejné správě (KRRVS / 5FIVS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KRRVS / 5FIVS - Finance ve veřejné správě, Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Postavení územní samosprávy ve veřejné správě České republiky, vazby mezi jednotlivými správními úrovněmi2. Místní finance jako součást veřejných financí, finance regionální úrovně3. Modely fiskálního federalismu a jejich uplatnění v praxi4. Finanční systém územní samosprávy, rozpočty a mimorozpočtové fondy na jednotlivých úrovních územní samosprávy5. Příjmy rozpočtů územních samospráv, jejich vývoj a současný stav6. Daňové příjmy rozpočtů územních samospráv7. Důchodové daně, majetkové daně8. Nedaňové příjmy rozpočtů územních samospráv9. Dotace jako příjem územních rozpočtů10. Návratné příjmy, úvěry a ostatní půjčky11. Výdaje územních rozpočtů12. Hospodaření územních samospráv, majetek územních samospráv13. Formy zabezpečení poskytování veřejných statků a služeb

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:- diskutovat význam veřejného sektoru a veřejné správy v ekonomice,- zhodnotit hospodaření územního celku,- orientovat se v zákonných povinnostech územních celků v oblasti jejich financování a hospodaření.

Literatura

PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. Management Press, Praha, 2004. PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMER, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, ASPI Praha 2008. STIGLITZ, J. E. Ekonomie veřejného sektoru, Grada, Praha, 1997. PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů. Praha: GRADA Publishing. a.s., 2007. ISBN 978-80-247-2097-5. MUSGRAVE, Rirchard A., MUSGRAVE, Peggy B. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-76-4.

Požadavky

Účast na cvičeních je povinná a je součástí hodnocení.Student zpracovává semestrální práci - komparace a hodnocení hospodaření vybraných územních celků.Student absolvuje závěrečný písemný test (se ziskem minimálně 70% maximálního počtu bodů).

Garant

Ing. Petra Olšová, Ph.D.

Vyučující

Ing. Petra Olšová, Ph.D.Ing. Petra Olšová, Ph.D.