Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie II M vk (KDT / 538)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KDT / 538 - Filozofie II M vk, Fakulta užitého umění a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přehled látky je obsažen v anotaci předmětu.

Získané způsobilosti

Student se dovede orientovat v přehledu evropské filosofické tradice. Zná historický vývoj evropského filosofického myšlení. Má základní přehled o české filosofické tradici s přihlédnutím k estetické tradici českého filosofického myšlení. Umí interpretovat texty a dovedou filosofické statě okomentovat a zapracovat do odborného textu.

Literatura

Kunzmann, P. Encyklopedický atlas filozofie. Praha, 2001. Anzenbacher, A. Úvod do filozofie. Praha, 1990. Jaspers, K. Úvod do filozofie. Praha: Oikúmené, 1996. Petříček, M. Úvod do současné filozofie. Praha: Hermann a synové, 1991.

Požadavky

1. Seminární práce2. Ústní zkouška

Garant

doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.