Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie umění M vk + kurát.st. (KDT / 834)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KDT / 834 - Filozofie umění M vk + kurát.st., Fakulta užitého umění a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod2. Platón3. Aristoteles4. Plotínos5. Středověká filozofie umění6. Renesanční myšleni7. Novověká filozofie umění8. Kant9. Hegel10. Scheling11. Heidegger12. Merleau-Ponty13. Současná fenomenologie (Barbaras, Maldiney...)14. Teorie reprezentace (Didi-Huberman, Marin, Ranci?re...)

Získané způsobilosti

Student se umí orientovat v metodách používaných ve filosofii a je schopen se orientovat v dějinách filosofie umění (v rozsahu Platon až druhá polovina 20. století). Je schopen interpretovat umělecké dílo filosoficky. Student je schopen logicky uchopit a interpretovat filosofický text. Dovede v rámci filosofické tradice kriticky vyhodnotit klíčové teze jednotlivých myslitelů. Student na základě získaných základních praktických dovedností umí zpracovat odborný text. Je schopen napsat kultivovaný a přesně koncipovaný esej (syntézu), vycházející jak z pramenných textů, tak i ze sekundární literatury (včetně práce s poznámkovým aparátem, citováním pramenů).

Literatura

Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Estetika. Praha, 1966. Graham, G. Filosofie umění. Brno, 2000. NITSCHE, M. Kalon kata logon, UJEP. Ústí nad Labem. Immanuel Kant. Kritika soudnosti. Odeon, Praha, 1975. Aristoteles. Metafyzika. Praha, 2003. ISBN 8086027198.Ladislav Major. Myšlení o divadle I. Praha, 1993. Miroslav Petříček. Myšlení o divadle IU. Praha, 1993. Maurice Merleau-Ponty. Oko a duch a jiné eseje. Obelisk, Praha, 1971. Louis Marin. On Representation. Stanford University Press, 2001. ISBN 0804741514.Mitchell, W. J. T. Picture theory: essays on verbal and visual representation. Chicago, 1995. Jacques Ranciere. The Politics of Aesthetics. A&C Black, 2013. ISBN 1780936990.Renaud Barbaras. Touha a odstup. OIKOYMENH, Praha, 2005. ISBN 8072981374.Platón. Ústava. OIKOYMENH, Praha, 2014. ISBN 8072985043.Martin Heidegger. Zrození umëleckého díla. In: Orientace. Praha, 1996.

Požadavky

Prezentace (ppt) vybrané tematiky v semináři.

Garant

Mgr. Martin Kolář, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Martin Kolář, Ph.D.