Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení podniku I (KMEP / NK013)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMEP / NK013 - Řízení podniku I, Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Podnik jako institucionalizované podnikání. Hlavní právní formy podnikání. Funkce podniku.2. Majetková a kapitálová struktura podniku a způsoby ocenění jejich složek.3. Náklady, výnosy. Hospodářský výsledek. Zisk a jeho druhy. Výdaje a příjmy.4. Cash flow, souvislost s hospodářským výsledkem.5. Podniková analýza a její skladba. Strategie, plán. Cíle podniku a opatření pro jejich dosažení.6. Život podniku. Založení, sanace, zrušení a zánik podniku. Podnikatelský plán a jeho hlavní součásti. Inovace a modernizace.7. Podnik a systém veřejných rozpočtů. Daně, cla, odvody.8. Organizace, organizační struktury podniku a jejich optimalizace.9. Řízení podniku při aplikaci výpočetních metod. Kontrolní činnost.10. Kapacita podniku. Časové fondy. Využití výrobní kapacity. Kapacitní výpočty. Řešení přebytku a nedostatku kapacity.11. Zásobování a jejich řízení při využití výpočetních metod. Druhy zásob. Řízení evidence a obrat zásob.12. Investiční činnost podniku a její optimalizace. Skladba investičních nákladů. Postup realizace investic.13. Výpočetní metody hodnocení investic

Literatura

VALACH ,J. Finanční řízení podniku. Praha: Ekopres, 2003. Záveský V., Grossová St., Balatka Sl. Inženýrská ekonomika a management - učební text. 2003. Synek M. a kol.:. Manažerská ekonomika, 2. vyd. Praha, Grada 2000 (ISBN 80-247-9069-6). Pittner M., Švejda. Řízení inovací v podniku, Asociace inovativního podnikání. 2004. Smejkal V, Rais K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2010. Ponde P.S., Neuman R.P. Zavádíme metodu Six Sigma. 2002.

Garant

doc. Ing. Karel Sellner, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Karel Sellner, CSc.doc. Ing. Karel Sellner, CSc.