Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Předmět Řízení podniku II (KMEP / NK020)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMEP / NK020 - Řízení podniku II, Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Výrobní činnost podniku: kapacitní profil, kapacitní propočty, bilance normy spotřeby, strukturní modely2. Plánování : operativní, taktické, strategické. Prognózy a futurologické= úvahy.3. Nákup: organizace a řízení, marketingový nákupní mix, optimalizace zásob4. Prodej: organizace a řízení, marketingový prodejní mix, obchodní politika, optimalizace zásob, úloha marketingu v podmínkách tržní ekonomiky5. Financování podniku: zdroje a formy financování, cas flow, finanční ukazatelé6. Odpisová politika, leasing, problematika oprav (údržby) hmotného majetku.7. Investice, investiční politika, propočty efektivnosti investiční výstavby.8. Organizační struktura podniku, typologie organizačních forem, jejich výhody a nevýhody9. Personální činnost v podniku. Motivace pracovníků, Mzdové a platové systémy.10. Přehled nejdůležitějších právních norem o podnikání. Normy řady ISO.11. Aktuální specifické problémy strojírenské výroby v ČR a v EU.

Literatura

James P. Womack and Daniel T. Jones. LEAN THINKING. Mike Rother and John Shook. Learning to See. Nenadál J. a kol. Moderní systémy řízení jakosti. 2005. Makovec, J. Příklady z řízení výroby , VŠE. 1994. Heřman, Jan. Řízení výroby. 2001. Heřman, J. Sbírka příkladů z řízení výroby. 2000. Quarterman Lee, Brad Snyder. Value Stream and Process Mapping. 2007.

Garant

doc. Ing. Gejza Horváth, CSc.

Vyučující

Ing. Petr Kozel, Ph.D.Ing. Bronislav PřevrátilIng. Daniela Vysloužilová