Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení podniku II (KMEP / PY020)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMEP / PY020 - Řízení podniku II, Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod, základní pojmy a vztahy ve výrobě a jejím řízení2. Pracovní síla ve výrobě, možnosti jejího kvalitativního a kvantitativního určení a řízení3. Stroje a zařízení ve výrobě, výrobní systém - charakteristiky z pohledu řízení výroby4. Materiálové zabezpečení výroby5. Zabezpečení výroby údržbou strojů, energií, nářadím, manipulací, obaly.6. Řízení jakosti ve výrobě7. Příprava výroby, vazba na výrobní proces8. Časová struktura výroby, výkonové normy, struktura výrobku9. Kapacitní propočty10. Operativní plánování výroby11. Operativní řízení výroby12. Výrobní doklady a operativní evidence výroby13. Moderní metody řízení výroby, štíhlá výroba

Získané způsobilosti

" student umí vysvětlit vztahy mezi výrobkem, výrobním procesem a výrobním systémem" student zná principy metod měření lidské práce" student umí vysvětlit zásady úspěšného operativního řízení výroby" student zná postup tvorby operativního plánu výroby" student zná základy konceptu štíhlé výroby" student dovede vypočítat kapacitu pracovníka a kapacitu pracoviště" student dovede vypočítat velikost kapacit potřebných k realizaci výrobního úkolu

Literatura

James P. Womack and Daniel T. Jones. LEAN THINKING. Mike Rother and John Shook. Learning to See. Horváth, G. Logistika výrobních procesů a systému. Makovec, J. Příklady z řízení výroby , VŠE. 1994. Heřman, Jan. Řízení výroby. 2001. Heřman, J. Sbírka příkladů z řízení výroby. 2000. Quarterman Lee, Brad Snyder. Value Stream and Process Mapping. 2007.

Garant

doc. Ing. Gejza Horváth, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Gejza Horváth, CSc.Ing. Daniela Vysloužilová