Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie v ošetřovatelství (KOPA / FIOQ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KOPA / FIOQ - Filozofie v ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Předmět filozofie. Vztah filozofie a medicínySvětový názor ve filozofii, jeho vývoj a vliv nazdravotnické pracovníky a klienty, nemocnéHierarchie hodnot. Základní etické kodexy zdravotníkůNázory člověka na život, smrt, zdraví a nemocKvalita a smysl lidského života z pohledu filozofů,zdravotníků, nemocných.Právo na zdraví a osobní odpovědnost za zdravíThanatologie a problém euthanázie

Získané způsobilosti

Student je motivován k formování charakterových, intelektuálních a profesionálních vlastností sestry, k vytváření správných postojů k sobě, jiným lidem, ke společnosti.

Literatura

BLECHA, I.:. Filozofie. Olomouc: 1998. ŘÍČAN, P.; ROZSYPALOVÁ, M. Speciální psychologie pro zdravotní sestry. MZ ČSR, 1981. ADAMCOVÁ, L.; DUDÁK, V.; VENTURA,V. Základy filozofie, etiky. Praha: Fortuna, 1995. HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. 2.vyd. Praha: Galén, 1997. HAŠKOVCOVÁ, H. Manuálek o etice a vstřícném chování pro zdravotní laboranty. 1.vyd. Praha: Galén, 1998. BARTLOVÁ, S. Vybrané kapitoly ze sociologie medicíny. Brno: IDV PZ, 1993. JOBÁNKOVÁ, M. Vybrané problémy psychologie zdravotnické činnosti. Brno: IDV PZ, 1992.

Požadavky

Zápočtové požadavky: seminární práce, kontrolní testy

Garant

Mgr. Jana Chrásková

Vyučující

Mgr. Jana Chrásková