Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie v ošetřovatelství (KOPA / FIOW)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KOPA / FIOW - Filozofie v ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Témata přednášek:Předmět filosofie. Vztah filozofie a medicíny. 1hSvětový názor ve filozofii, jeho vývoj a vliv na zdravotnické pracovníky a klienty, nemocné. 2h Hierarchie hodnot. Základní etické kodexy zdravotníků. 2hNázory člověka na život, smrt, zdraví a nemoc. 2hKvalita a smysl lidského života z pohledu filozofů, zdravotníků, nemocných. 2hPrávo na zdraví a osobní odpovědnost za zdraví. 1hThanatologie a problém euthanázie. 2h

Získané způsobilosti

Student je motivován k formování charakterových, intelektuálních a profesionálních vlastností sestry, k vytváření správných postojů k sobě, jiným lidem, ke společnosti.

Literatura

BLECHA, I.:. Filozofie. Olomouc: 1998. HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. 2.vyd. Praha: Galén, 1997. Kořenek,J. Lékařská etika,Olomouc,UP. 2001. ISBN 80-244-0324-2.HAŠKOVCOVÁ, H. Manuálek o etice a vstřícném chování pro zdravotní laboranty. 1.vyd. Praha: Galén, 1998. ŘÍČAN, P.; ROZSYPALOVÁ, M. Speciální psychologie pro zdravotní sestry. MZ ČSR, 1981. HAŠKOVCOVÁ,H. Thanatologie -nauka o umírání a smrti. Praha: Galén, 2000. 2000. ISBN 80-7262-034-7.AZENBACHER, A. Úvod do filosofie. Praha: Portál, 2004. 2004. ISBN 80-7178-804-X.ADAMCOVÁ, L.; DUDÁK, V.; VENTURA,V. Základy filozofie, etiky. Praha: Fortuna, 1995. BARTLOVÁ, S. Vybrané kapitoly ze sociologie medicíny. Brno: IDV PZ, 1993. JOBÁNKOVÁ, M. Vybrané problémy psychologie zdravotnické činnosti. Brno: IDV PZ, 1992.

Požadavky

Zápočtové požadavky: seminární práce, kontrolní testy

Garant

Mgr. Jana Chrásková

Vyučující

Mgr. Jana Chrásková