Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax 1 (KAJ / 4022)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAJ / 4022 - Morfosyntax 1, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsahem předmětu je charakteristika slovních druhů v angličtině a fenoménu ´konverze´ jakožto kontextově vázaného přesahu mezi slovními druhy; kurz se dále zabývá gramatickými kategoriemi slovesnými, jmennými a adjektivními a dále jejich morfologicko-syntaktickým vyjádřením. Součástí popisu gramatického systému jsou syntaktické a sémantické funkce slovních druhů jejich strukturální a významové začlenění do nominální, adjektivní, adverbiální, verbální a prepoziční fráze. Tím je zajištěn plynulý přechod k syntaxi anglického jazyka.

Získané způsobilosti

Na konci semestru studenti - jsou schopni provést morfologicko-strukturální analýzu textu: - dokáží identifikovat slovní druhy včetně kontextově vázaného fenoménu konverze;- umí rozlišovat gramatické kategorie a formy jejich vyjádření; - dokáží pracovat s novými spojeními mezi jazykovými formami a s jejich významem. Na základě této analýzy jsou schopni - sami produkovat texty, jejichž gramatická forma odpovídá obsahovému záměru.- naučili se již rozpoznat typologické odlišnosti českého a anglického gramatického systému.

Literatura

Adger, D. Core syntax. A minimalist approach. Oxford: OUP, 2003. Bauer, L. English word-formation. Cambridge: Cambridge Univ. Press., 2004. Jackendoff, R. Foundations of language. Oxford: OUP, 2002. Matthews, P.H. Morphology. Cambridge: CUP, 2002. Carnie, A. Syntax. A generative introduction. Malden, Mass.:Blackwell, 2007. Anderson, S.R. & D. W. Lightfoot. The language organ. Cambridge: CUP, 2002. Plag, I. Word-formation in English. Cambridge: CUP, 2003. Carstairs-McCarthy, A. An introduction to English morphology. Words and their structure. Edinburgh: Edinburgh Univ. Press., 2002. Moravcsik, E.A. An introduction to syntax. Fundamentals of syntactic analysis. London: Continuum., 2006. Leech, G. N. Meaning and the English verb. London: Routledge, 2004. Chomsky, N. New horizons in the study of language and mind. Cambridge: CUP, 2000. Radford, A. Syntactic theory and the structure of English. Cambridge: CUP, 2002. Davies, W. D. & Dubinsky, S. The grammar of raising and control. A course in syntactic argumentation. Malden, Mass.: Blackwell, 2004. Booij, G. E. The grammar of words. An introduction to linguistic morphology. Oxford: Oxford University Press, 2012. Haiden, M. Theta theory. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2005. Radford, A. Transformational grammar. A first course. Cambridge: CUP, 1999.

Požadavky

Seminární práce/projekt

Garant

Dr. Christoph Haase, Ph.D.