Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax 2 (KAJ / 4032)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAJ / 4032 - Morfosyntax 2, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Předmět je založen na strukturálně funkčním pojetí gramatiky a hlavní témata této části jsou následující:1.Základní pojmy: úrovně rozboru, jednotky větné stavby;2. Struktury větné modality a typy promluvy;3.Podmět;4. Přísudek;5. Předmět;6.Doplněk;7. Příslovečné určení;8.Grafická znázornění větných struktur;9.Souvětí;10.Projekce;11.Vztažné věty, příslovečné věty, podmínkové věty;12.Aktuální větné členění a informační struktura;13.Struktura textů;

Získané způsobilosti

Na konci semestru - studenti umějí v analýzách textů identifikovat typy vět, větné členy a jejich realizaci lingvistickými jednotkami;- rozliší či rozpoznají sémantické funkce větných členů;- vnímají vzájemné postavení větných členů v závislosti na záměru promluvy; - u souvětí a vět složených dokáží určit syntaktické a sémantické vztahy mezi větami; - definují postavení jednotlivých vět v textu a z něho vyplývající aktuální členění;- na základě analýz autentických textů dokáží sami produkovat texty s adekvátní výstavbou vět i nadvětných celků; - se umějí orientovat také v odlišnostech mezi syntaktickými strukturami českými a anglickými

Literatura

Moravcsik, E.A. An introduction to syntax. Fundamentals of syntactic analysis. London: Continuum, 2006. Adger, D. Core syntax. A minimalist approach. Oxford: OUP, 2003. Radford, A. Syntax. A minimalist introduction. Cambridge: CUP, 1997. Anderson, S.R. & D. W. Lightfoot. The language organ. Cambridge: CUP., 2002. Chametzky, R. A. A theory of phrase markers and the extended base. Albany: State University of New York Press., 1996. Jackendoff, R. Foundations of language. Oxford: OUP, 2002. Haegeman, L. Introduction to Government & Binding theory. Cambridge, Mass.: Blackwell, 1996. Chomsky, N. Lectures on Government and Binding. The Pisa lectures. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 1993. Chomsky, N. New horizons in the study of language and mind. Cambridge: CUP, 2000. Radford, A. Syntactic theory and the Acquisition of English Syntax. Cambridge, Mass.: Blackwell, 1990. Radford, A. Syntactic theory and the structure of English. Cambridge: CUP, 2002. Carnie, A. Syntax. A generative introduction. Malden, Mass.: Blackwell, 2007. Davies, W. D. & Dubinsky, S. The grammar of raising and control. A course in syntactic argumentation. Malden, Mass.: Blackwell, 2004. Chomsky, N. The Minimalist Program. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995. Haiden, M. Theta theory. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2005. Radford, A. Transformational grammar. Cambridge: CUP., 1999.

Požadavky

Úspěch u textu. Seminární práce.

Garant

Dr. Christoph Haase, Ph.D.