Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vyb. díla čes. liter. 1. pol. 20.st. I (KBO / 6101)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBO / 6101 - Vyb. díla čes. liter. 1. pol. 20.st. I, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Josef Svatopluk Machar, Antonín Sova2. Petr Bezruč, Otokar Březina3. Karel Hlaváček, Jiří Karásek ze Lvovic4. Josef Karel Šlejhar, Karel Matěj Čapek - Chod5. František Gellner, Viktor Dyk6. Karel Toman, Fráňa Šrámek7. Richard Weiner, Jaroslav Hašek8. Ladislav Klíma9. Jakub Deml10. Karel a Josef Čapek, Stanislav Kostka Neumann11. Franz Kafka12. Franz Werfel, Gustav Meyrink13. Test

Získané způsobilosti

Student se seznámí s dynamikou vývoje literatury, vytvoří si jasnou představu o chronologii, vazbách a souvislostech.Student si osvojí patřičný terminologický fond, je schopen jej prakticky využívat při samostatné interpretaci konkrétních literárních děl.

Literatura

Moldanová, D. Česká literatura období modernismu (1895 -1918), Ústí n. Labem 1996. 1918. Moldanová, D. Česká literatura v období avantgardy (1918 - 1945). UJEP 2005. Kožmín, Z., Trávníček, J. Česká poezie od 40. let do současnosti. FF MU Brno, 1994. Red. Dokoupil, B., Zelinský, M. Slovník českého románu 1945 - 1990. Moldanová, D. Studie o próze na přelomu století. UJEP 1993.

Požadavky

1. odpřednášený referát 2. odevzdaný pracovní list 3. splněný test (minimálně 70% bodů)

Garant

prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc.

Vyučující

PaedDr. Ivo Harák, Ph.D.Mgr. Tomáš SukMgr. Dana Vlasáková