Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie (KBO / D010)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBO / D010 - Filozofie, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Literatura uvádí možné inspirativní tituly; konkrétní, resp. doporučená studijní literatura vždy vyplývá z vazby ke zpracovávanému tématu.

Literatura

FAUCAULT, M. Diskurs, autor, genealogie. Praha: Svoboda 1994. Filosofie vědy. Praha: Svoboda 1968. ORAVCOVÁ, M. Filozofia prirodzeného jazyka. Bratislava: Archa 1992. RORTY, R. Metafilozofické nesnáze filozofie jazyka. ALUZE 1-2/2002. WITTGENSTEIN, L. Modrá a hnědá kniha. Praha: Filosofia 2006. GADAMER, H. G. Pravda a metoda I. Praha, 2010. WITTGENSTEIN, L. Tractatus logico-philosophicus. Praha: OIKOYMENH 1993.

Požadavky

Odevzdání kreditní práce, schopnost argumentace, schopnost obhájit práci v diskusi.

Garant

Mgr. Petr Bláha, Ph.D.