Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Možnosti literární interpretace a její m (KBO / D047)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBO / D047 - Možnosti literární interpretace a její m, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Důraz nebude kladen jen na teoretické práce, nýbrž i na konkrétní texty umělecké literatury, jejich rozumění a výkladu.

Získané způsobilosti

Student je schopen samostatné odborné a tvůrčí práce. Student se orientuje v metodologii oboru.

Literatura

Bílek, P. A. Hledání jazyka interpretace. Brno. 2003. HNÍK, O. Hravá interpretace v hodinách čtení a literární výchovy. Jinočany H+H, 2007. NEWTON, K. Jak interpretovat text. Olomouc: Periplum, 2008. Iser, W. Jak se dělá teorie. Praha: Karolinum 2009. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na ZŠ. Olomouc: UP, 2010. Eco, U. Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava, 1995. Eco, U. Meze interpretace. Praha. Praha, Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0740-9.Holý, J. Možnosti interpretace. Olomouc. 2002. GADAMER, H. G. Pravda a metoda I. Praha, 2010. FISH, S. S úctou věnuje autor. Praha: ÚČL AV ČR, 2005. RICOEUR, P. Úkol hermeneutiky. Praha: Filosofia, 2005. JEDLIČKOVÁ, A. - SLÁDEK, O. (ed.). Vyprávění v kontextu. Praha: ÚČL AV ČR, 2008.

Požadavky

Aktivní účast na tematických přednáškách a navazujících kolokviích, schopnost domýšlet představené koncepty a zvažovat jejich perspektivy pro výuku literatury, schopnost prokázat dostatečnou hloubku osvojených znalostí při atestačním pohovoru.

Garant

Mgr. Jiří Koten, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Alice Jedličková, CSc.Mgr. Jiří Koten, Ph.D.Mgr. Jan Tlustý, Ph.D.