Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení pěveckého sboru I -JO (KHV / 0255)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KHV / 0255 - Řízení pěveckého sboru I -JO, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Základy taktovací techniky - dirigentský postoj, držení rukou, přípravné, nástupové a závěrečné gesto, pohybové osamostatnění rukou. Základní taktovací schémata ve středním tempu, v legatovém a staccatovém provedení. Součástí jsou hlasová cvičení a modely rozezpívání vzestupně a sestupně a hra partitur.

Získané způsobilosti

Orientace ve skladbách v úpravě pro jedno až tříhlas a to po stránce taktovací techniky, hry na klávesy a rozboru skladby po stránce formální, pěvecké techniky a metodiky nácviku. Harmonický, intonační a rytmický rozbor.

Literatura

Stašek, Č. ABC začínajícího sbormistra, Supraphon, Praha, 1981. Pecháček, S. Základy taktování, Univerzita Karlova v Praze - Pdf., Praha, 2003. CANTUS - čtvrtletník pro sborové umění, Unie českých pěveckých sborů, Praha. Hilmera, O. Cesta sbormistrova, Česká grafická unie, a.s. - Praha, 1945. Wolschke, M. Elementare Dirigierlehre, B. Schott s Söhne, Mainz, 1968. Vrchotová-Pátová, J. Kapitoly o zpěvu. ÚKVČ Praha 1986. Fischer, E. Příspěvek k teorii dirigování, Hudební fakulta AMU, Praha, 1993. Stašek, Č. Receptář začínajícím sbormistrům, PÚP, Praha, 1976. Holečková, J. 500 pěveckých cvičení. SNKLHU Praha 1956. Eberhardt, C. Praxis der Chorprobe, C. F. Peters, Frankfurt, 1973. Kolář, J. - Rob, J. - Štíbrová, I. Sborový zpěv a řízení sboru I. Karolinum 1998. Brož, J. - Kaňák, Z. Základy dirigování, Panton, Praha, 1982.

Požadavky

pravidelná a aktivní účast v seminářích, přípravy

Garant

doc. PaedDr. Vladimír Kuželka