Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení pěveckého sboru II -SŠ (KHV / 0259)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KHV / 0259 - Řízení pěveckého sboru II -SŠ, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Základní taktovací schémata ve středním tempu, v legatovém a staccatovém provedení, střídání taktů, základní taktovací schémata složených taktů. Dělené gesto, sloučené gesto, změny tempa. Dynamika - náhlé a postupné dynamické změny. Součástí jsou hlasová cvičení a modely rozezpívání vzestupně a sestupně a hra partitur. Rozbor partitury.

Získané způsobilosti

Rozšiřování orientace ve skladbách v úpravě pro jedno až tříhlas a to po stránce taktovací techniky, hry na klávesy a rozboru skladby po stránce formální, pěvecké techniky a metodiky nácviku. Harmonický, intonační a rytmický rozbor.

Literatura

Stašek, Č. ABC začínajícího sbormistra, Supraphon, Praha, 1981. Pecháček, S. Základy taktování, Univerzita Karlova v Praze - Pdf., Praha, 2003. Hilmera, O. Cesta sbormistrova, Česká grafická unie, a.s. - Praha, 1945. Wolschke, M. Elementare Dirigierlehre, B. Schott s Söhne, Mainz, 1968. Vrchotová-Pátová, J. Kapitoly o zpěvu. ÚKVČ Praha 1986. Fischer, E. Příspěvek k teorii dirigování, Hudební fakulta AMU, Praha, 1993. Stašek, Č. Receptář začínajícím sbormistrům, PÚP, Praha, 1976. Holečková, J. 500 pěveckých cvičení. SNKLHU Praha 1956. CANTUS - čtvrtletník pro sborové umění, Unie českých pěveckých sborů, Praha. Eberhardt, C. Praxis der Chorprobe, C. F. Peters, Frankfurt, 1973. Kolář, J. - Rob, J. - Štíbrová, I. Sborový zpěv a řízení sboru I. Karolinum 1998. Brož, J. - Kaňák, Z. Základy dirigování, Panton, Praha, 1982.

Požadavky

pravidelná a aktivní účast v seminářích, přípravy

Garant

doc. PaedDr. Vladimír Kuželka