Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení škol v zemích EU MNG (KPG / 0185)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPG / 0185 - Řízení škol v zemích EU MNG, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. ŘÍZENÍ VZDĚLÁVACÍCH SOUSTAV1. 1 Systémy řízení vzdělávání1. 2 Nástroje prosazování vzdělávací politiky2. ŘÍZENÍ KURIKULA JAKO SOUČÁST VZDĚLÁVACÍ POLITIKY2. 1 Řízení kurikula jako součást vzdělávací politiky2. 2 Tvorba kurikula2. 3 Cíle vzdělávání2. 4 Nové kurikulární dokumenty2. 5 Ředitel školy a školní vzdělávací program2. 6 Klíčové kompetence žáků v základním vzdělávání3. UČITELÉ VE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVĚ3. 1 Profese učitele3. 2 Kompetence a klíčové dovednosti učitelů3. 3 Komplex péče o učitele3. 4 Boloňská deklarace4. CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ4. 1 Definice celoživotního vzdělávání4. 2 Funkce celoživotního vzdělávání

Získané způsobilosti

Studenti dokážou popsat způsoby řízení vzdělávacích soustav, vysvětlit nástroje prosazování vzdělávací politiky, definovat termín decentralizace řízení vzdělávání, identifikovat důležité rozdíly mezi systémy centrálně řízené a systémy decentralizované vzdělávací politiky.

Literatura

-. Aplikované sociální vědy v přípravě učitelů. Brno : Padio, 1996. -. České školství v mezinárodním srovnání 2006. Praha : UIV, 2006. -. České vzdělávání a Evropa. Praha : UIV, 1999. GROSCHLOVÁ, A. Evropská dimenze ve škole. Praha : PedF UK, 2006. -. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VUP, 2001. KALOUS, J. a kol. Rozvoj vzdělávací politiky. Praha : Akademie J. A. Komenského, 1994. SPILKOVÁ, V. Současné proměny ve vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2004. VÁŇOVÁ, M. Teoretické a metodologické otázky srovnávací pedagogiky. Praha: Podfuk, 1998. Kalous, J. Teorie vzdělávací politiky. ÚIV, Praha, 1997. DELORS, J. Učení pro 21. století. Praha, 1996. URBÁNEK, P. Vzdělávací politika a pedagogický výzkum. Liberec : FP TU, 2004. Kolář, Z., Horák, J. Vzdělávací politika a řízení škol v zemích EU. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP, 2007. Průcha, J. Vzdělávání a školství ve světě. Portál, Praha, 1999. MATĚJŮ, P a kol. Zpráva o vývoji České společnosti v letech 1989 - 1998. Praha : Academia, 1998.

Požadavky

Požadavky dle pokynů vyučujícího

Garant

doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.