Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení pedagogického procesu II MNG (KPG / 0203)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPG / 0203 - Řízení pedagogického procesu II MNG, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Marketingové řízení školy vzhledem ke vzdělávacímu procesu.Trh školy a cílený marketing.Přímý marketing.Relační marketing školy.Týmová spolupráce v pedagogickém procesu, její techniky.Synergie.Delegování, organizační struktura řízení školy.Řízení porad a jejich místo v pedagogickém procesu.Informační systém školy.Rozhodování ředitele školy v rámci vzdělávacího procesu, Správní řád.Hodnocení pedagogické práce učitelů, hospitace.Hodnocení výsledků vzdělávání žáků..Rizikový management školy a nejčastější chyby manažerů při řízení pedagogického procesu.

Získané způsobilosti

Seznámení s marketingovým pojetím školy a jeho využitím při řízení pedagogického procesu. Student by měl ovládat funkce úspěšného ředitele školy v současných podmínkách a umět předcházet nejčastějším chybám.

Literatura

SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy. Praha: ASPI, 2006. ISBN 90-7357-176-5.PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-047-X.MÜLLEROVÁ, L.; DOULÍK P. Vybrané kapitoly ze školského managementu. Ústí nad Labem: UJEP, 2001. ISBN 80-7044-374-X.PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky. Olomouc: UP, 2006. ISBN 80-244-1415-5.ZIELKE, Ch. Nejčastější chyby manažerů a jak se jim vyhnout. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1815-4.Gold, A. Řízení současné školy. O práci učitelů na střední úrovni řízení. Žďár na Sázavou: Fakta, 2005. ISBN 80-902614-4-2.KALHOUS, Z.; OBST, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.KOLAJOVÁ, L. Týmová spolupráce. Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1764-6.EGER, L. et. al. Efektivní školský management Plzeň : ZČU,1999. Plzeň: Vydavatelství ZČU, 1998. ISBN 80-7082-430-1.JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing školy. Liberec: TU, 2000. ISBN 80-7083-460-9.EGER, L. Řízení školy při zavádění školního vzdělávacího programu. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 80-7238-583-6.VAŠŤATKOVÁ, J. Úvod do autoevaluace školy. Olomouc: UP, 2006. ISBN 80-244-1422-8.

Požadavky

Požadavky dle pokynů vyučujícího

Garant

doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.

Vyučující

Mgr. Vladimír ŠkutaMgr. Vladimír Škuta