Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízeni lidských zdrojů - PVČ mod. A (KPG / 0248)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPG / 0248 - Řízeni lidských zdrojů - PVČ mod. A, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Personnel management; Personnel-related conflicts; Human resource management; Strategic management; Personnel strategies; Job analysis; Employee evaluation; Motivation; Employee recruiting and selection; Involvement and participation; Communication; People in the course of time; Personnel information system.

Získané způsobilosti

Studenti jsou schopni řídit konflikty v personální práci, zpracovat analýzu pracovního místa, efektivně realizovat hodnocení pracovníků, plánovat lidské zdroje v organizaci, využívat motivaci, efektivní způsoby komunikace.

Literatura

HAJER, M., HAJEROVÁ, MÜLLEROVÁ, L. Úvod do personálního managementu a vedení lidí v organizaci. Ústí nad Labem: UJEP, 2007. FISCHER, S. Úvod do teorie managementu a operačního managementu. Ústí nad Labem: UJEP, 2007. DONELLY, J., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. Management. Praha: Grada, 2000. EGER, L. Personální řízení. Liberec: TU, 2004. KLEIBL, J. Personální řízení 2. Praha: VŠE, 2002. KOUBEK,J. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, 2001. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 978-80-247-1407-3.

Požadavky

Požadavky dle pokynů vyučujícího

Garant

doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.