Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení organizace (KPG / 0344)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPG / 0344 - Řízení organizace, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obecné principy manažerské práce; Psychologie organizace a řízení; Koncepce řízení a problematika vývoje organizace; Systémový přístup k organizaci; Řídící pracovník - manažer; Model řízení; Řídící práce managementu; Řízení pracovního výkonu; Psychologie pracovních skupin a týmů; Pracovník jako subjekt řízení; Účinnost řízení; Sociální odpovědnost, etika a kultura

Získané způsobilosti

Studenti na základě získaných dovedností dokážou v praxi využívat řídící procesy i psychologické aspekty při řízení pracovních skupin ve spojitosti se řízením pracovního výkonu a tedy i efektivního řízení organizace.

Literatura

Vodáček, L., Vodáčková, O. Management - teorie a praxe v informační společnosti. Praha: Management Press, 2001. BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2001. KOHOUTEK, R., ŠTĚPANÍK, J. Psychologie práce a řízení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. ŠTIKAR, J., RYMEŠ, M., RIEGEL, K., VOSKOVEC, J. Psychologie ve světě práce. Praha: Karolinum, 2003. PLAMÍNEK, J. Synergický management. Vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Praha: Argo, 2000. MAREŠ, J., SLAVÍK, J., SVATOŠ, T., ŠVEC, V. Učitelovo pojetí výuky. Brno: MU, 1996.

Požadavky

Požadavky dle pokynů vyučujícího

Garant

PhDr. Slavomil Fischer, Ph.D. MBA