Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie výchovy - PVČ KS (KPR / 0150)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPR / 0150 - Filozofie výchovy - PVČ KS, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1) Úvod - seznámení s programem přednášek a seminářů, s doporučenou literaturou, se systémem práce v seminářích a s požadavky k ukončení předmětu.2) Uvedení do problematiky teorie výchovy (základní pojmy).3) Vznik a počátky výchovy.4) Výchova a vzdělání ve starověkém Řecku a Římě.5) Pojetí člověka v řecké filosofii.6) Středověká výchova a škola.7) Člověk v křesťanském myšlení středověku.8) Člověk v novověkém myšlení.9) Pedagogické myšlení 17. a 18. století.10) Filosofie výchovy v 19. století.11) Filosofie výchovy ve 20. století.12) Česká filosofie výchovy.13) Vzorce lidství.14) Zápočtový test.

Získané způsobilosti

Student se orientuje v základních pojmech filosofie výchovy a v obecném vývoji myšlení o výchově a vzdělávání člověka. Dokáže samostatně promýšlet a analyzovat otázky současné výchovy a vzdělávání. Ovládá základní filosofické přístupy, které edukační realitu formovaly. Student dále vytváří na základě kritického zhodnocení výchovné skutečnosti nové či alternativní postupy a přístupy při řešení soudobých problémů výchovy. Student dále ovládá dostatečnou škálu motivačních, expozičních, fixačních a evaluačních postupů, vytváří možnosti pro aplikaci naučeného v praktických situacích. Vytváří předpoklady pro případnou úspěšnou komunikaci se svěřenci projevujícími o tuto problematiku zájem.

Literatura

Prokešová, M. Filosofie výchovy. Ostrava, 2004. Brezinka, W. Filozofické základy výchovy. Praha, 1996. Stark, S. - Demjančuk, N. - Demjančuková, D. Kapitoly z filosofie výchovy. Dobrá Voda u Pelhřimova, 2003. Palouš, R. Čas výchovy. Praha, 1992. Pelcová, N. Filozofická a pedagogická antropologie. Praha, 2000. Kučerová, S. Úvod do pedagogické antropologie a axiologie. Brno, 1994. Kratochvíl, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha, 1995. Pinc, Z. Fragmenty k filosofii výchovy. Praha, 2001. Palouš, R. K filosofii výchovy. Praha, 1990. Pelcová, N. Vzorce lidství. Praha, 2001.

Požadavky

- aktivní účast na výuce- úspěšné zvládnutí zápočtového testu- prezentace zadaného referátu

Garant

doc. PaedDr. Ivana Brtnová-Čepičková, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.