Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie výchovy (KPR / 4228)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPR / 4228 - Filosofie výchovy, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1) Úvod - seznámení s programem přednášek a seminářů, s doporučenou literaturou, se systémem práce v seminářích a s požadavky k ukončení předmětu.2) Uvedení do problematiky teorie výchovy (základní pojmy).3) Vznik a počátky výchovy.4) Výchova a vzdělání ve starověkém Řecku a Římě.5) Pojetí člověka v řecké filosofii.6) Středověká výchova a škola.7) Člověk v křesťanském myšlení středověku.8) Člověk v novověkém myšlení.9) Pedagogické myšlení 17. a 18. století.10) Filosofie výchovy v 19. století.11) Filosofie výchovy ve 20. století.12) Česká filosofie výchovy.13) Vzorce lidství.14) Zápočtový test.

Získané způsobilosti

Student se orientuje v základních pojmech filosofie výchovy a v obecném vývoji myšlení o výchově a vzdělávání člověka. Dokáže samostatně promýšlet a analyzovat otázky současné výchovy a vzdělávání. Ovládá základní filosofické přístupy, které edukační realitu formovaly. Student dále vytváří na základě kritického zhodnocení výchovné skutečnosti nové či alternativní postupy a přístupy při řešení soudobých problémů výchovy. Student ovládá dostatečnou škálu motivačních, expozičních, fixačních a evaluačních postupů, vytváří možnosti pro aplikaci naučeného v praktických situacích. Vytváří předpoklady pro případnou úspěšnou komunikaci se svěřenci projevujícími o tuto problematiku zájem.

Literatura

Palouš, R. Čas výchovy. Praha, 1992. Pelcová, N. Filosofická a pedagogická antropologie. Praha, 2000. Palouš, R., Svobodová, Z. Homo educandus: filosofické základy teorie výchovy. Praha, 2011. ISBN 978-80-246-1901-9.Palouš, R. K filosofii výchovy. Praha, 1990. Patočka, J. Filosofie výchovy. Praha, 1997. ISBN 80-86039-33-1.Brezinka, W. Filozofické základy výchovy. Praha, 1996. Pinc, Z. Fragmenty k filosofii výchovy. Praha, 2001. FINK, J. Hra jako symbol světa. Praha : Oikumené, 1996. SKALKOVÁ, J. Humanizace vzdělávání a výchovy jako soudobý pedagogický problém. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 1993. Michálek, J. Topologie výchovy, Oikúmené, Praha. 1996. Kratochvíl, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha, 1995.

Požadavky

Docházka, test, referát.

Garant

PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.